Farman Hazrat ALI (R.A)

Tum Jo Ek Gaali Mazaaq Ya
Ghussey main Dete Ho.
Us Se Tumhari Qabar Main
Ek Bichoo pada Ho Jata Hai
Jis K Ak Dafa Katny Se Insan
70 Hath Zameen Mein Dhans Jata Hai.


Sponsored Links