London....Muthada qomi moment kay maqtol rahnoma doctor
Imran faroq ka katel kase main pash raft hoyi hai.zariy
kay mutbaq london police nai karchi se tallk raknain wale
do afraid se poch gach bi ki hai.jubka london main police
na teen maqmat par carwiey ki hai our london main imran
faroq ka stro ka bahir police tiynate kar di hai,stor
baind kar kay police ki gareyain khrei kar di gaiy hain
imran faroq kay stro par"aaj stro baind hai" ka broad
laga diya hai.zariy ka khnai hai kay doctro Imran faroq
maliy mamulat par bi london police nai taftesh ki,maliy
mamulat ki taftesh in itlaiat kay bad ki ghiy kay katel
se phele doctor maliy mushkilat ka shkar thay our apna
stro farohat karna chatay thay jo inho nai 2008 main
khreda thay.

Sponsored Links